Νέα

Γίνε Εκπαιδευτής Ενηλίκων: Άρχισαν οι εγγραφές για το τμήμα του Δεκεμβρίου

Γίνε Εκπαιδευτής Ενηλίκων: Άρχισαν οι εγγραφές για το τμήμα του Δεκεμβρίου

Γραφτείτε στον Α΄ Κύκλο μόνο ή συνδυάστε τους δύο κύκλους που προσφέρουν επιπλέον τα μέγιστα μόρια στους διορισμούς αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, σε κρίσεις στελεχών και σε άλλες προκηρύξεις διορισμών.

Ο Α΄ Κύκλος λειτουργεί ως αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες α) έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) σχεδιάζουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλία και γ) λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον προσωπικό τους εκπαιδευτή.

Ο Β΄Κύκλος προσφέρει α) επιπλέον εξειδίκευση και εμβάθυνση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων ικανοτήτων και β) πρακτικές εφαρμογές ώστε οι συμμετέχοντες να νιώθουν αυτοπεποίθηση να επιτελέσουν λειτουργικά τον ρόλο τους ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τις εκπτώσεις και δόσεις που προσφέρει το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Περισσότερα εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο