Blog

Διαδυκτυακή εφαρμογή διαδραστικού ψηφιακού υλικού

Γράφει ο Φίλιππος Κατσούλης
Οι συγγραφείς μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή εφαρμογή με το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο από το μηδέν συνδυάζοντας widgets χρησιμοποιώντας ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας χρήστη σε μια κενή σελίδα. Η καμπύλη εκμάθησης είναι μικρή και όλα τα γραφικά στοιχεία μοιράζονται μια κοινή λογική διεπαφής χρήστη.

Βιωσιμότητα του εργαλείου συγγραφής

Το εργαλείο συγγραφής βασίζεται σε μια DSL (Domain Specific language) που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του έργου στο Universidad Politecnica de Cartagena, βλέπε [1, 2, 3]. Κατά συνέπεια, διαχωρίζει τον ορισμό του περιεχομένου, ο οποίος είναι ευθύνη του συγγραφέα, από τη μηχανή παραγωγής που μετατρέπει τον ορισμό του περιεχομένου (ως αρχείο απλού κειμένου) σε διαδικτυακό υλικό ιστού χρησιμοποιώντας HTML5, CSS3 και JavaScript. Εάν αυτές οι τεχνολογίες ιστού καταστούν παρωχημένες, μόνο η μηχανή παραγωγής χρειάζεται επανασχεδιασμό για να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες ιστού, αλλά ο ίδιος ο ορισμός του περιεχομένου δεν θα αλλάξει. Στη συνέχεια, αρκεί να αναγεννηθούν οι υπάρχουσες μονάδες για να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Συνεργασία

Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν  από άλλους εκπαιδευτικούς ως διαδικτυακοί πόροι στην τάξη τους και, εάν η εκχωρημένη άδεια επιτρέπει παράγωγη εργασία, μπορούν ακόμη και να αντιγραφούν και να τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας το εργαλείο INDIeOpen. Το αποθετήριο  OER του έργου περιέχει πολλά παραδείγματα διδακτικών ενοτήτων που έχουν δημιουργηθεί από έναν συγγραφέα και έχουν τροποποιηθεί από έναν άλλο, για παράδειγμα για να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα η ενότητα Εισανωνή στη Χαμηλή Όραση είναι μια μετάφραση της αγγλικής έκδοσης με τιτλο Introduction to Low Vision.

 

Δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμες

Υπάρχουν δύο τρόποι ανάπτυξης του λογισμικού:

  1. INDIe4All-CDA: μια διαδικτυακή εφαρμογή κατανεμημένης αρχιτεκτονικής που βασίζεται στο cloud

Πρόκειται για μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις υπολογιστικού νέφους, προετοιμασμένη για επεκτάσιμη χρήση από πολλούς συγγραφείς και χιλιάδες μαθητές. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αρχιτεκτονική μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και συνδέσμους προς τα αποθετήρια κώδικα Github.

Ενδείκνυται για θεσμικά όργανα ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται για μια ευρεία θεσμική υιοθέτηση.

Επιπλέον, το INDIe4All-CDA υλοποιεί διάφορες δυνατότητες, οι οποίες βασίζονται σε cloud:

  • LTI συνδεδεμένες εκδόσεις των παραγόμενων διδακτικών ενοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν ως εξωτερικό εργαλείο LTI από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) συμβατό με LTI, όπως το Moodle, το Sakai ή το Blackboard π.χ.
  • Όταν συνδέεται από LMS συμβατό με LTI, καταγράφεται όλη η αλληλεπίδραση των μαθητών με τις ενότητες και τα μαθησιακά αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα σε έναν πίνακα ελέγχου για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή.
  • Οποιαδήποτε διαδραστική μαθησιακή δραστηριότητα που εκπονείται με το INDIeOpen μπορεί να παιχνιδοποιηθεί δημιουργώντας μαθησιακές εμπειρίες χωρίς αποκλεισμούς στην τάξη. Στο τέλος της δραστηριότητας παρέχεται μια κατάταξη στους μαθητές όπου μπορούν να ελέγξουν το αποτέλεσμα της εμπειρίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Εκτός από το εργαλείο συγγραφής, η υλοποίηση INDIe4All-CDA περιλαμβάνει επίσης ένα αποθετήριο για δημοσίευση και κοινή χρήση των δημιουργημένων μονάδων.

 

2. INDIe4All-4All = INDIe4All2

Για άτομα ή ιδρύματα που στοχεύουν στη χρήση του λογισμικού – διαδικτυακής εφαρμογής με λιγότερους συγγραφείς και φοιτητές, μια απλούστερη υλοποίηση είναι διαθέσιμη, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Το ίδιο το εργαλείο σύνταξης, το οποίο εκτελείται τοπικά ως εφαρμογή Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης του συντάκτη.
  2. Μια εικόνα docker που περιέχει μια παρουσία του INDIeGenerator, η οποία λαμβάνει την προδιαγραφή διδακτικής ενότητας από το εργαλείο σύνταξης και δημιουργεί όλο τον κώδικα HTML, CSS, Javascript και τα αρχεία για να αποδώσει τη μονάδα ως συμπιεσμένο πόρο ιστού που μπορεί να κατεβάσει ο συγγραφέας.

Μόλις ο συγγραφέας χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή INDIeOpen τοπικά για να δημιουργήσει μια διδακτική ενότητα και την στείλει στην εικόνα docker, τα παραγόμενα αρχεία μπορούν να μεταφορτωθούν σε έναν τυπικό διακομιστή ιστού για δημοσίευση.

Ένα σχολείο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναπτύξει, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, μια κοινή εικόνα docker σε έναν πάροχο cloud (πολλοί είναι διαθέσιμοι και οι τιμές είναι λογικές), έτσι ώστε όλοι οι συντάκτες τους να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια παρουσία γεννήτριας και να παρέχουν επίσης για ευκολία έναν διακομιστή ιστού για τη δημοσίευση των παραγόμενων μονάδων.

Η εκδοση INDIe4All2 βρίσκεται εδώ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο