Blog

Εξ αποστάσεως προγράμματα ειδικής αγωγής

Σχεδιασμός και καλές πρακτικές για την σωστή μετάβαση των ατόμων με Δ.Α.Φ.

Γράφει ο Αναστάσιος Ασβεστάς
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου σχεδιασμού της μετάβασης των ατόμων με Δ.Α.Φ. επιδιώκοντας την εμπλοκή μεταξύ άλλων των μαθητών και των οικογενειών τους, την ενεργό συμμετοχή τους λαμβάνοντάς υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου και του εκάστοτε πλαισίου μετάβασης, αλλά και την καταλληλότητα των μεταβατικών στόχων.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η πρώιμη παρέμβαση, η οποία οδηγεί σε εύκολες και επιτυχημένες μεταβάσεις (Corsello, 2005 ; Schall, Wehman, McDonough, 2012), λαμβάνει υπόψιν τα ενδιαφέροντα του μαθητή και την ανάγκη αλλαγής (Friedman, Warfield & Parish, 2013) και χρησιμοποιεί στρατηγικές οι οποίες μεταξύ άλλων δίνουν με έμφαση σε δεξιότητες επικοινωνίας με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου (MacDuff, Krantz & McClan- nahan, 2001). Η εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής από τους εκπαιδευτικούς και η εμπλοκή τους σε όλη τη διαδικασία θεωρούνται αποτελεσματικά, ενώ είναι σημαντικό οι εκπαι- δευτικοί να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να μάθουν και να εξασκήσουν τις δε- ξιότητες που τους επιτρέπουν να εμφανίζονται ότι συμπεριφέρονται με αυτοπροσδιορισμό, παρόλο που έχουν βρεθεί λιγότερες παρεμβάσεις για τα άτομα με Δ.Α.Φ. (de Bruin, Deppeler, Moore & Diamond, 2013). Αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία στους μαθητές όλων των συστατικών στοιχείων της συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αυ- τοπροσδιορισμό (Wehmeyer, 2001), συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων λήψης απόφασης, καθορισμού στόχων και επίλυσης προβλημάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική και η υποστήριξη στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του ατόμου από κατάλληλα καταρτι- σμένους συμβούλους σταδιοδρομίας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν τους τους ατομικούς παράγοντες του μαθητή με Δ.Α.Φ. για την σύνταξη του επαγγελματικού προφίλ του, με τη χρήση σχετικών Εργαλείων για Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή/και την Επαγγελματική Αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων ή προσαρμοσμένων στη συγκεκρι- μένη κατηγορία, προσαρμόζοντας παράλληλα και τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία και το χώρο κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού Επαγγελματικής Αξιολόγησης και γνωρίζοντας πώς να εφαρμόζουν σχετικές θεωρίες στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για τα άτομα με Δ.Α.Φ.

 

Η γνώση, η ορθή εφαρμογή των καλών πρακτικών και η συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων καταδεικνύει ότι μπορεί να γίνει πρόοδος στην απασχόλησης των ατόμων με Δ.Α.Φ. και την αλλαγή της στάσης απέναντι σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ σε όλη τους τη ζωή αντιμετωπίζουν το στιγματισμό που συνοδεύει τον αυτισμό (Brownlow, Werth, & Keefe, 2018) η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι εργοδότες που έχουν ήδη προσλάβει στο παρελθόν, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εργαζόμενοι με τα άτομα με Δ.Α.Φ. εκδηλώνουν συνολική θετική ανταπόκριση απέναντι σε αυτά (Brooke, Brooke, Schall, Wehman, McDonough, Thompson, et al., 2018; Hurley-Han- son, Α., Giannantonio, C. & Griffiths, 2020). Επόμενος στόχος για την κοινωνία μας θα πρέπει να αποτελέσει η επίτευξη της συνέργειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων κι επαγγελματιών, ώστε τα άτομα με Δ.Α.Φ. να καταφέρουν να βρουν το μονοπάτι που θα ικανοποιήσει τους στόχους τους και τα όνειρά τους σχετικά με τη σταδιοδρομία τους, αλλά και η διενέργεια σχετικών ερευνών για το συγκεκριμένο πληθυσμό στη χώρα μας για την αποτύπωση καλών πρακτικών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο