Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
 

Είμαι απόφοιτος Θεολογίας (BA, MA, PhD) του Α.Π.Θ. και Ελληνικής Φιλολογίας (ΒΑ) του Δ.Π.Θ. και  μεταδιδάκτορας  των Επιστημών της Αγωγής (PostDoc) του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ενώ εξειδικεύομαι σε “Innovation Management and Entrepreunership” (ΕΑΠ). Κατέχω τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμ. Θεολογίας και είμαι Διευθυντής του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου ΘΕ. 

Εργάσθηκα ως εκπαιδευτικός από το 2003 έως το 2012 και ως δημοσιογράφος και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών από το 1989 ως το 2007. Διετέλεσα σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2007-2009. 

Διδάσκω σε προπτυχιακό (1) και μεταπτυχιακά (9) προγράμματα στο ΕΚΠΑ, UCL-Institute of Education, University of Bonne κ.ά. 

Είμαι Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός υπεύθυνος E-learning εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. με την επωνυμία Learn Inn EΚΠΑ και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές μονάδες του Ε.Κ.Π.Α.

Ερευνώ ειδικά την Παιδαγωγική και Διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  τη Μετασχηματιστική εκπαίδευση, Αναλυτικά Προγράμματα και Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Καινοτομία και Εκπαίδευση, Ήπιες Δεξιότητες και Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση και Δημοκρατικές Ικανότητες. 

Ασχολούμαι ιδιαίτερα με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τη μεντορική και τη συνεχή επιμόρφωση επαγγελματιών και έχει εμπειρία ως επιμορφωτής (>3000 ώρες) σε ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια, που διοργανώνουν φορείς όπως Ι.Ε.Π., ΥΠ.Π.Ε.Θ, Wergeland Centre, Ο.Ε.ΠΕ.Κ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδου, EFTRE, κ.ά. 

Έχω δημοσιεύσει εργασίες και άρθρα (>100) και βιβλία (13) σε έγκριτα περιοδικά και εκδόσεις.

Επικοινωνία: t(f):+302107275876,

makoulia@theol.uoa.gr

http://scholar.uoa.gr/makoulia/biocv

https://www.facebook.com/marios.koukounarasliagis

https://uoa.academia.edu/MariosKoukounarasLiagkis

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο