Νέα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ της Ειδικής Αγωγής 3ΕΑ/2022

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ της Ειδικής Αγωγής 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022, 5ΕΑ/2022

Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Με το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα του Learn Inn ΕΚΠΑ “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” μπορεί να ενταχθεί κάποιος στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα αφού σύμφωνα με τις προκηρύξεις γίνεται δεκτό Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από ΑΕΙ ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Σε διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ βρίσκονται επίσης και η Προκήρυξη 1ΕΑ/2022 που αφορά στα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και η Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 που αφορά στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Τι πρέπει να γνωρίζετε  για τα δικαιολογητικά 

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης των πρόσκλησεων. Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.  Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρησης.  Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής και εξασφαλίζει παράλληλα τα μέγιστα μόρια για διορισμό στη Γενική Εκπαίδευση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εξασφαλίζει:

  • Δύο (2) μόρια για υποψήφιους αναπληρωτές ή μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Ν. 4589/2019, 
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμό Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1 ) μόριο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4777/2021.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 2 Μαΐου 2022, έχει διάρκεια 9 μήνες (500 ώρες), διεξάγεται 100% εξ αποστάσεως και προσαρμόζεται στον δικό σας χρονικό προγραμματισμό παρέχοντας ακαδημαϊκή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://learninn.gr/eidiki-agogi-ekpaideysi-asygchrono/ 

Φροντίζετε τώρα για το μέλλον σας!

[html5_video id=7953]

 

Κατεβάστε τις προκηρύξεις:

3ΕΑ/2022

 4ΕΑ/2022

5ΕΑ/2022

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο