Η φιλοσοφία μας

Η Βάση μας

Πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο αποτελεί πυρήνα της δια βίου μάθησης και μοχλό της ανάπτυξης και αλλαγής.

Ο Σκοπός μας

Προσφέρουμε σε όλους και όλες ευκαιρίες για μοριοδοτούμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση, με την αξία του ΕΚΠΑ και προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το Κίνητρό μας

Κινούμαστε από μια βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και επίγνωσης της ανάγκης για μία καλή εκπαίδευση, που δεν έχει όρια, στηρίζεται στην επικοινωνία και αφορά κάθε άνθρωπο, σε κάθε ηλικία με οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη.

Η Ομάδα μας

Είμαστε Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και επαγγελματίες, που εργαζόμαστε κοπιαστικά για να φιλοξενούμε τη γνώση του μέλλοντος σε E-learning και διά ζώσης προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες σας.

Η Λειτουργία μας

Λειτουργούμε ως ομάδα, εκπαιδευτές και σπουδαστές, και συνεργαζόμαστε για την αποτελεσματική εκπαίδευση και επιμόρφωσή σας, με βάση παιδαγωγικές αρχές που διέπουν συνεχώς το έργο μας:

Βιωματικότητα

Ομαδικότητα / Συνεργασία

Μεθοδικότητα

Δημιουργικότητα

Βιωσιμότητα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο