Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες και Ικανότητες

Έναρξη: 17/07

Διάρκεια: 9 μήνες | 380 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδικά για εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στην έναρξη και εξέλιξη της καριέρας στην εκπαίδευση.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και πρακτικών γνώσεων σε όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι εκπαιδευτικοί ως προσόντα στην εκπαίδευση είναι ο σκοπός του προγράμματος αυτού.

Συνδυάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα θα σας προσφέρει χρήσιμα εφόδια και θα σας φέρει σε επαφή με πολυποίκιλα ζητήματα, τα οποία αφορούν και είναι απαραίτητα  σε όλες τις βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης.

Με τα πλούσια εκπαιδευτικά υλικά για τη διδακτική, τη διαχείριση τάξης, την εκπαιδευτική Ψυχολογία, της Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, το δημοκρατικό σχολείο, τον δάσκαλο εμψυχωτή κ.ά. θα εξερευνήσετε νέες μεθόδους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης και με τον δικό σας προγραμματισμό θα ζήσετε μία εμπειρία ανάπτυξη ικανοτήτων που συντελεί στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην ικανοποίηση από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού..

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο και να ασχοληθούν με την παιδαγωγική και τη διδασκαλία.

Συστήνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές, μελλοντικούς) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης, Εμψυχωτές/τριες ομάδων.

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με  (0,75) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

50 ΩΡΕΣ

Σύγχρονες Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας: Θεωρίες Γνωστικής, Γλωσσικής και Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης

Θέματα της ενότητας:

1. Η προσωπική μαθησιακή θεωρία και πράξη του/της εκπαιδευτικού
2. Θεωρίες Μάθησης (Συμπεριφορική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση)
3. Τα κίνητρα και η μάθηση
4. Επίπεδα μάθησης, είδη γνώσης και εμπειρική μάθηση
5. Βασικές αρχές βιωματικής μάθησης
6. Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του ανθρώπου
7. Ψυχοκοινωνική και ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου
8. Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγηση της μάθησης
9. Θεωρίες ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
10. Κατηγορίες Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Εκτιμάς τη σημασία της προσωπικής μαθησιακής θεωρίας στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου στην τάξη και το σχολείο.
 2. Αναγνωρίζεις τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης.
 3. Περιγράφεις τις θεωρίες γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης.
 4. Περιγράφεις κριτικά τις θεωρίες κινήτρων της μάθησης.
 5. Προσδιορίζεις μεθόδους αποτελεσματικής διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης.
 6. Αξιολογείς τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή/της μαθήτριας παραπέμποντας σε συγκεκριμένα κριτήρια.
 7. Εκτιμάς την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του μαθητή/της μαθήτριας αξιοποιώντας ένα συμπαγές θεωρητικό υπόβαθρο.
 8. Επαναπροσδιορίζεις την προσωπική του/της μαθησιακή θεωρία και πράξη αναστοχαζόμενος/ η τη δική του/της πρακτική με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας
 9. Διακρίνεις τις βασικές κατηγορίες Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και τις θεωρίες ανάπτυξής τους
 10.  Προσεγγίζεις κριτικά τη διάρθρωση και τα μέρη ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του περιεχομένου τους με έμφαση σε προγράμματα που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση.
 11. Προσδιορίζεις τις αρχές και μεθόδους βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης.
 12. Διακρίνεις τα επίπεδα και τους τομείς μάθησης στη στοχοθεσία της διδασκαλίας, εργαστηρίου και τα κριτήρια επιλογής (αναπτυξιακό στάδιο, στυλ μάθησης, γνωσιακές διαδικασίες, περιβάλλοντα μάθησης κ.ά.).
 13. Διακρίνεις τις διαφορές παραδοσιακής και βιωματικής διδασκαλίας και τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού σε κάθε περίπτωση.

Περιλαμβάνει: 1 αναστοχαστική δραστηριότητα, 70 σελίδες θεωρητικό υλικό, 10 video συνολικής διάρκειας 2,5 ωρών, 1 παρουσίαση (13 διαφάνειες), χρήσιμα εργαλεία και επιπλέον υλικό, άρθρα, βιβλίο και βιβλιογραφία.

70 ΩΡΕΣ

Διδακτική Μεθοδολογία – Σχεδιασμός Διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1.  Σχεδιασμός διδασκαλίας
  2. Στοχοθεσία (επίπεδα και τομείς μάθησης)
  3. Στόχοι και Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
  4. Στάδια σχεδιασμού διδασκαλίας (Learning by design-New Learning)
  5. Θεωρία Μεγάλης Ιδέας/Βασικού Θέματος (Understanding by Design)
  6. Η έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
  7. Μέθοδοι (διερευνητική, εμπειρική, project κ.ά.), στρατηγικές (ομαδοσυνεργασία, έντεχνος συλλογισμός, επίλυσης προβλήματος κ.ά.) και τεχνικές (θέατρο/δράμα, ΤΠΕ κ.ά.) βιωματικής μάθησης
  8. Κριτήρια σχεδιασμού βιωματικής δραστηριότητας
  9. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (αρχική, διαμορφωτική και τελική)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Αναλύεις τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής μίας διδασκαλίας.                                                                      2. Εντοπίζεις τα ουσιαστικά ερωτήματα των εκπαιδευομένων και με βάση αυτά να καθορίζεις τη μεγάλη ιδέα μίας διδασκαλίας.
  3. Ορίζεις με βάση τη μεγάλη ιδέα/βασικό θέμα τον σκοπό, στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μίας διδασκαλίας.
  4. Διακρίνεις την έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην τάξη (δράση, συμμετοχή, αποτελέσματα).
  5. Αναγνωρίζεις τη συνεκτική σχέση μεγάλης ιδέας, προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων στον σχεδιασμό και εφαρμογή της διδασκαλίας.
  6. Περιγράφεις μεθόδους (διερευνητική, εμπειρική, project κ.ά.), στρατηγικές (ομαδοσυνεργασία, έντεχνος συλλογισμός, επίλυσης προβλήματος κ.ά.) και τεχνικές (θέατρο/δράμα, ΤΠΕ κ.ά.) διδασκαλίας.
  7. Αξιοποιείς μεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές με βάση τον/την εκπαιδευόμενο/η, τις συνθήκες και το περιβάλλον μάθησης.
  8. Σχεδιάζεις δραστηριότητες ενεργού μάθησης με στόχο τη συμπερίληψη όλων των εκπαιδευομένων.
  9. Εκτιμάς τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και της τέχνης στην εκπαίδευση για την καλλιέργεια δεξιοτήτων.
  10. Αναγνωρίζεις τη σημασία της συνεκτικότητας και της απλότητας στο σχέδιο διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: 19 σελίδες θεωρητικό υλικό, 4 video συνολικής διάρκειας 65 λεπτών, χρήσιμα υλικά για τη διδακτική.

50 ΩΡΕΣ

Εκπαίδευση, Κοινωνικά πλαίσια ανάπτυξης και Κοινωνικοπολιτισμική διαφορετικότητα

Θέματα της ενότητας:

 1. Πολιτισμικό πλαίσιο και σχολείο
  2. Μαθητές με ιδιαιτερότητες (χαρισματούχοι, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά)
  3. Η προσέγγιση του σχολείου ως σύνολο (εκπαιδευτικοί, διεύθυνση, μαθητές, γονείς, τοπική κοινότητα)
  4. Επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας
  5. Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας και του κλίματος στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική διαδικασία σε περιβάλλοντα με κοινωνικοπολιτισμική ετερότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Προσδιορίζεις τον ρόλο του πολιτισμικού πλαισίου στην ανάπτυξη των μαθητών/τριών.
  2. Αξιολογείς τις διαφορετικές προσεγγίσεις των μαθητών/τριών με κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον.
  3. Εκτιμάς τη σημασία της συμπερίληψης στην ενταξιακή διαδικασία μαθητών/τριών με πολιτισμική ετερότητα.
  4. Προσδιορίζεις τη σημασία των διαφόρων συστημάτων στη διαδικασία της μάθησης (εκπαιδευτικοί, διεύθυνση, μαθητές, γονείς, τοπική κοινότητα).
  5. Αναγνωρίζεις τα είδη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινότητας.
  6. Αναλύεις τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας και του κλίματος σε σχολικό περιβάλλον με κοινωνικό πολιτισμική ετερότητα.

Περιλαμβάνει: 30 σελίδες θεωρητικό υλικό,  8 video συνολικής διάρκειας 2 ωρών, ενδεικτική βιβλιογραφία & προτεινόμενα άρθρα.

40 ΩΡΕΣ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές και μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
  2. Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  3. Εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην σχολική εκπαίδευση (προσχολική/πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια)
  4. Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων (μεταναστών, προσφύγων, κρατουμένων κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Διακρίνεις τις διαφορετικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές που σχετίζονται διεθνώς με ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας.
  2. Περιγράφεις τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση.
  3. Αιτιολογείς την αναγκαιότητα αξιοποίησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
  4. Προσεγγίζεις ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων όπως μεταναστών, προσφύγων, κ.ά.

Περιλαμβάνει: 17 σελίδες θεωρητικό υλικό, 2 video συνολικής διάρκειας 26 λεπτών, ενδεικτική βιβλιογραφία & προτεινομενα άρθρα 

30 ΩΡΕΣ

Διαχείριση τάξης

Θέματα της ενότητας:

 1. H διαχείριση μιας σχολικής τάξης
  2. Οι βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης
  3. Συμπεριφορές και ειδικές συμπεριφορές στην σχολική τάξη
  4. Τεχνικές για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1.  Παρουσιάζεις και εξηγεί τις βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης.
  2. Κατηγοριοποιείς τις συμπεριφορές των μελών της ομάδας ανάλογα με το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  3. Εντοπίζεις συμπεριφορές μελών της ομάδας που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία στη σχολική τάξη.
  4. Αναλύεις τις αιτίες των συμπεριφορών που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός της σχολικής τάξης και ομάδων σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  5. Αξιολογείς τις ανάγκες για διάγνωση και πρόληψη ως προς την αντιμετώπιση ειδικών συμπεριφορών.

Περιλαμβάνει: 16 σελίδες θεωρητικό υλικό, παρουσίαση (7 διαφάνειες), 2 video συνολικής διάρκειας 26 λεπτών.

30 ΩΡΕΣ

Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορολογία και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
  2. Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας
  3. Χαρακτηριστικά των Ε.Μ.Δ. τύπου Δυσλεξίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Ανακαλείς βασικές έννοιες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ).
  2. Ορίζεις τη Δυσλεξία.
  3. Περιγράφεις τη συμπτωματολογία των ΕΜΔ και κυρίως της Δυσλεξίας.
  4. Επισημαίνεις τα εμπόδια που προκαλούν στη μάθηση οι ΕΜΔ και η Δυσλεξία.

 

Περιλαμβάνει: 22 σελίδες θεωρητικό υλικό, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών & συμπληρωματικό υλικό.

70 ΩΡΕΣ

Εκπαίδευση και ικανότητες για δημοκρατικό πολιτισμό

Θέματα της ενότητας:

 1. Η δημοκρατία ως πολιτικό σύστημα
  2. Οι συνθήκες και το πλαίσιο της δημοκρατίας
  3. Η ηθική διάσταση της δημοκρατίας
  4. Η έννοια του δημοκρατικού πολιτισμού
  5. Δημοκρατικές στάσεις και συμπεριφορές στην τάξη και στο σχολείο
  6. Δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη
  7. Δημοκρατικές στρατηγικές και τεχνικές (συνεργατική μάθηση και άμεση διδασκαλία, ο ρόλος του διαλόγου, project – based learning)
  8. Μέθοδοι αξιολόγησης στη Δημοκρατική Παιδεία: Αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Διατυπώνεις συλλογισμούς για την εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτική και φιλοσοφική διάσταση της δημοκρατίας.
  2. Εκτιμάς τους εννοιολογικούς δεσμούς της έννοιας της δημοκρατίας με την παιδαγωγική πρακτική στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
  3. Ανακαλείς βασικά σημεία του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  4. Διερευνάς τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στις δημοκρατικές παιδαγωγικές διαδικασίες.
  5. Επιδεικνύεις εξοικείωση με την έννοια της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιλαμβάνει: 87 σελίδες θεωρητικό υλικό, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 35 λεπτών, χρήσιμα υλικά & ενδεικτική βιβλιογραφία.

40 ΩΡΕΣ

Η σημασία της εμψύχωσης στην εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Εμψύχωση: περιεχόμενο και ιδιότητες
  2. Οι βασικές αρχές της εμψύχωσης ως παιδαγωγικής μεθόδου
  3. Το προφίλ του εμψυχωτή και η επίδραση στο έργο του
  4. Η αυτογνωσία και ο προσωπικός αναστοχασμός ως προϋποθέσεις εμψύχωσης
  5. Ο εμψυχωτής-δάσκαλος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Διακρίνεις την αξία της εμψύχωσης της ομάδας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
  2. Αναγνωρίζεις τον ρόλο που διαδραματίζει η ηλικία, το φύλο, το χιούμορ, οι πεποιθήσεις, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι ικανότητες ενεργητικής ακρόασης του εμψυχωτή στην εμψύχωση ομάδας.
  3. Εξετάζεις τον ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα
  4. Καλλιεργείς τεχνικές προσωπικού αναστοχασμού
  5. Διαμορφώνεις κλίμα συνεργασίας και καλής επικοινωνίας στα μέλη μιας ομάδας.
  6. Διακρίνεις τον ρόλο του εμψυχωτή και του δασκάλου

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, ενδεικτική βιβλιογραφία & προτεινομενα άρθρα. 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€168
€138
€10
€118
€8
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€167,45
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€138
€9,77
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€118,2
€7,55
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
197€
177€
22€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
148€
133€
16€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
118€
106€
13€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
197€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
177€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
22€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
148€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
133€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
16€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
118€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
106€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
13€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€168
€138
€10
€118
€8
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€167,45
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€138
€9,77
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €21,88
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€118,2
€7,55
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
197€
Εφάπαξ (-10%):
177€
Σε δόσεις:
22€ / μήνα
-25%*
148€
Εφάπαξ (-10%):
133€
Σε δόσεις:
16€ / μήνα
-40%**
118€
Εφάπαξ (-10%):
106€
Σε δόσεις:
13€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €21,88/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€168
30%
Αρχική τιμή €21,88/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€138
€10
40%
Αρχική τιμή €21,88/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€118
€8
5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά και συμπληρώνετε τα quiz αυτοαξιολόγησης ανά ενότητα.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 15.2 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος kai αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε εκπαιδευτικός με ικανότητες και δεξιότητες

Χρησιμοποιήστε τις ικανότητέσ σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στην εκπαίδευση και το πιστοποιητικό για εύρεση εργασίας σε σχολείο ή στη μη τυπική εκπαίδευση. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις διορισμού και εξέλιξης.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
5 Νοεμβρίου 2023

Άριστη εμπειρία στα προγράμματα που παρακολούθησα, με υλικό υψηλής ποιότητας και ευελιξία παρακολούθησης.

Σ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο